Psi


 CYDR FROM BLACK  DESPAIR

 nar. 09.02.2015

 MKU/KV/7239/15

 bon. kód

 RTG: 0/0

 Výstavy: V2, V1, 2xKŠ-J, 3xKŠ
 Zkoušky: BH

 tte více..: VZPOMÍNÁME
MONTY BITT BOX

nar. 10.12.2001

MKU/KV/4879/01/05

31.03.2015

bon. kód 11/5Ar/3

RTG A 0/0, vyš. oí neg.

Výstavy: výborný, VTM

Zkoušky: ZM,ZVV1, BH


                     

CIPÍSEK BEAUTY BOOTY

nar. 15.02.2008

MKU/KV/5986/08
04.02.2011
 Bojovali jsme spolu dlouho bok po boku - proti nemoci, proti pírod. A já T te nechala odejít, protoe Tvj ivot byl plný bolesti a strádání. Vím, e Ti je dnes u lépe a vím, e se jednou znovu setkáme... Cipísku, chybíš tu....

logo